Category: Uncategorized

מה שלמדתי על תעשיית המוזיקה מהמילואים

מוזיקאים הם היצורים הכי עקשנים בטבע, אנחנו לא ניתן לשום דבר לעצור אותנו להגשים איזה חזון אומנותי שיש לנו, כדי להיפגש עם קהל, לכתוב מוזיקה חדשה ולהפיק אותה ואנחנו מוכנים

Skip to content